… a könnyet nem én teremtettem

Az édesanya teremtése  Az Isten elhatározta, hogy megteremti az édesanyát. Már egy hete bajlódott vele, amikor megjelent egy angyal és í­gy szólt:- Ezzel vesztegettél el egy egész hetet?   – Ige. De olvastad-e a megrendelőlapot? Mosható legyen, de ne plasztik anyagból. 180 alkatrészből álljon és mindegyik cserélhető legyen, kávéból és az... Olvass tovább

A ceruza meséje

A gyermek nézte a nagyapját amint levelet í­r. Egy adott pillanatban megkérdezte tőle: – Olyan mesét í­rsz, ami velünk megtörtént? Vagy talán egy rólam szóló történetet í­rsz? Nagyapja, félbe hagyta az í­rást, és mosolyogva ezt mondta unokájának: – Igaz, rólad í­rok. Azonban a szavaknál fontosabb a ceruza, amivel í­rok. Szeretném, ha... Olvass tovább

Alkalmi süketség

Egy férfi és a barátja a városban jártak, az utcán sétáltak ebédidőben, s az utca telis-tele volt emberekkel, kocsik dudáltak, taxisok csikorgatták a féket a sarkon, szirénák siví­tottak; a város zajától szinte meg lehetett süketülni. A férfi hirtelen odaszólt a barátjának:  – Egy tücsköt hallok. – A barátja hitetlenkedett: –... Olvass tovább

A felsőbb elrendezés elleni küzdelem

Ez egyik a sok történet közül, amelyet Harisauri dasa mesélt el, aki Srila Prabhupada személyes szolgája volt sok éven át a 70-es években.   –žAhogy lefektettem a szalma matracot a napsütötte verandán, hogy előkészüljek a masszázshoz, Srila Prabhupada felhí­vta a figyelmemet néhány verébre, amik éppen fészket raktak. Egy lyukat szemeltek ki... Olvass tovább

írd homokba, vésd kőbe

Két barát sétált a sivatagban. Utazásuk egy pontján vita kerekedett közöttük, és az egyikük lekevert egy pofont a másiknak. Bár fájt neki, anélkül, hogy mondott volna valamit, a homokba í­rta: –žMa a legjobb barátom felpofozott.–Â    Haladtak tovább, amí­g rá nem leltek egy oázisra, és úgy döntöttek, ott megfürdenek. Aki az imént kapott egy... Olvass tovább

Az intelligens miniszter

Sok száz évvel ezelőtt Indiában Birbal volt a nagy császár, Akbar udvarának főminisztere. Habár bölcsessége és humorérzéke népszerűvé tette, az udvar többi tagja féltékeny volt Birbal helyzetére.   Egyik napon a császár meghallott egy kritikát. Azt állí­tották, ők nagyon sokat dolgoznak, amí­g Birbal csak üldögél egész nap. Úgy vélték,... Olvass tovább

Az igazság bizonyí­téka

Boldogságot Ahogy előző heti hí­rüzenetem végén í­rtam: A kis számolgatásnak nincs vége! Az Isteni matematika mindig hibátlan, de hogy hogyan számolnak az emberek…ez kiderült az előző heti történetből is!?! Az én számomra ismét beigazolódott, hogy Isten törvényeit (számí­tásait) kell követnünk, mert az emberek által alkotott... Olvass tovább

Számok szépsége

1×8+1=9 12 x 8 + 2 = 98 123 x 8 + 3 = 987 1234 x 8 + 4 = 9876 12345 x 8 + 5 = 98765 123456 x 8 + 6 = 987654 1234567 x 8 + 7 = 9876543 12345678 x 8 + 8 = 98765432 123456789 x 8 + 9 = 987654321 1 x 9 + 2 = 11 12 x 9 + 3 = 111 123 x 9 + 4 = 1111 1234 x 9 + 5 = 11111 12345 x 9 + 6 = 111111 123456 x 9 + 7 = 1111111 1234567 x 9 + 8 = 11111111... Olvass tovább

Három kí­vánság

Egyszer, egy öregember sétált az erdőben. Ráköszön egy alakra, az visszaköszön, és bemutatkozik: Szia, Én vagyok a jó tündér. Mivel rám találtál kí­vánhatsz tőlem hármat! De jól fontold meg, mert egyiket sem lehet visszacsinálni, és havonta csak egyet kí­vánhatsz. Az öregember szinte gondolkodás nélkül rávágja: az első legyen az, hogy szép fiatal... Olvass tovább

A szikla

Éjszaka volt. Az ember a kunyhójában aludt, mikor hirtelen fény töltötte be a szobát és megjelent Isten. Az Úr azt mondta neki, hogy el kell végeznie egy feladatot, és odavezette egy hatalmas sziklához, ami a kunyhóval szemközt volt. Az Úr elmagyarázta az embernek, hogy a hatalmas sziklát teljes erejéből kell tolnia. így hát az ember ezt tette... Olvass tovább