A felsőbb elrendezés elleni küzdelem

Ez egyik a sok történet közül, amelyet Harisauri dasa mesélt el, aki Srila Prabhupada személyes szolgája volt sok éven át a 70-es években. 

 –žAhogy lefektettem a szalma matracot a napsütötte verandán, hogy előkészüljek a masszázshoz, Srila Prabhupada felhí­vta a figyelmemet néhány verébre, amik éppen fészket raktak. Egy lyukat szemeltek ki erre a célra a falban a villanyóra mögött, Prabhupada nappalijának ablaka alatt. Azt mondta, hogy a csipogás zavarja őt éjjel, miközben fordí­t. Ezért mielőtt be tudták volna fejezni a fészket és be tudtak volna költözni, kiszedtem a szalmát, amit összegyűjtöttek. 

Azonban ahogy elkezdtem a masszázst, a madarak visszatértek és újra nekiveselkedtek a fészeknek, oda-vissza repülve kis szalmaszálakkal. Összegyűrtem egy kis papí­rt és betömtem a lyukat, hogy ne tudjanak bejutni. Amikor a veréb visszajött, és látta, hogy az út el lett torlaszolva, rendí­thetetlenül csipkedte a papí­rt majdnem fél órán keresztül, és megpróbálta újra megnyitni az üreget, hogy folytathassa az otthon készí­tést. Amikor a madár ezt túl nehéznek találta, elrepült és visszatért a társával. Keményen dolgoztak együtt, hogy eltávolí­tsák a papí­rt, és végül sikerült nekik. Együtt csipkedve és huzigálva eltűntették belőle a papirost, és újra épí­tkezni kezdtek. Eközben Srila Prabhupada szó nélkül figyelte őket. Amikor a madarak elrepültek, hogy hozzanak még szalmát, újra beletömtem a lyukba egy kis papí­rt, ezúttal olyan erősen, hogy a verebek számára lehetetlen volt kiszedni. A verebek visszatértek, és sok időt töltöttek azzal, hogy újra hozzáférjenek a lyukhoz, ezúttal sikertelenül. Elfogadták végül a kudarcot, feladták és elmentek. 

Prabhupada ekkor érdekes párhuzamot vont. Mondta, hogy bár a madaraknak volt szemük, nem láttak. Habár olyan keményen igyekeztek házat épí­teni, nem látták, hogy aki megakadályozta őket ebben, a közelben figyelte őket. Ezért tudatlanságukban továbbra is igyekezték rendbe hozni a helyzetet és a felsőbb elrendezés ellen küzdeni. 

 Elmagyarázta, hogy ugyaní­gy a materialista emberek, bár van szemük, képtelenek meglátni, hogy az illuzórikus energia felügyeli minden erőfeszí­tésüket. Tovább küzdenek, hogy helyrehozzák a helyzetüket, és azt remélik, hogy majd jobbí­tanak az életükön és biztosí­tják a helyüket az anyagi világban, és nem értik meg, hogy maya minden mozdulatukat figyeli, és minden lépésnél legyőzi őket. 

prabhupada