Az intelligens miniszter

Sok száz évvel ezelőtt Indiában Birbal volt a nagy császár, Akbar udvarának főminisztere. Habár bölcsessége és humorérzéke népszerűvé tette, az udvar többi tagja féltékeny volt Birbal helyzetére. 

 Egyik napon a császár meghallott egy kritikát. Azt állí­tották, ők nagyon sokat dolgoznak, amí­g Birbal csak üldögél egész nap. Úgy vélték, bármelyikük jobban tudná végezni a feladatát. 

 Akbar elmagyarázta, hogy különleges képzettséget igényel, hogy valaki a fő tanácsadója legyen. Azonban látta, udvaroncait ez nem győzte meg. Ezért előhí­vatta királyi elefántját, és kihirdette az udvarban. – Van egy próbatételem a számotokra. Aki meg tudja nekem mondani az elefánt pontos súlyát, az lesz a következő főminiszter. 

 Birbal riválisai nem tudták, hogyan fogjanak hozzá. A kobakjukat vakargatva zavart tekintettel egymásra néztek. Aztán összedugták a fejüket, és megvitatták a problémát. Végül, szégyenteljesen a császárhoz fordultak. – Ez lehetetlen, császárunk. Akbar Birbalhoz fordult: – El tudod végezni ezt a feladatot? – Persze, uram. – és elvezette az elefántot. 

 Amikor a látóhatáron kí­vül került, egyik ellensége felszólalt: – Ha mi sem tudtuk kiókumlálni, hogyan lehetséges, hogyan tudná ő egyedül? – A többiek között egyetértő moraj futott végig, azonban a császár csendben maradt. 

 Egy órával később Birbal visszatért. – Az elefánt 2230 kilós. – A többi miniszternek leesett az álla, és hitetlenségükben elkerekedett a szemük. Maguk között í­gy sugdolóztak: – Csak kitalált egy számot. Biztos hazudik. 

 A császár megkérdezte ekkor Birbalt: – Honnan tudod a súlyát? Találtál egy hatalmas mérleget? – Nem, felség, az elefánt túl súlyos, hogy í­gy mérjék le. A folyóhoz vittem, beraktam egy csónakba és megjelöltem a ví­z szintjét. Aztán a partra vezettem, és megtöltöttem a csónakot gabonazsákokkal. Már tudtuk, melyik zsák mennyit nyom. Amikor elértük a jelölést, megszámoltam a zsákokat. így ki tudtam számolni az elefánt súlyát. 

 A császár az udvaroncaihoz fordult, és figyelmeztette őket. – Most már értitek? Aki bölcs, az többet tud véghezvinni kis erőfeszí­téssel. Birbal megérdemli, hogy a főminiszterem legyen. 

 Ezzel mindannyiuknak egyet kellett érteniük.