Az igazság bizonyítéka

Boldogságot

Ahogy előző heti hírüzenetem végén írtam: A kis számolgatásnak nincs vége!
Az Isteni matematika mindig hibátlan, de hogy hogyan számolnak az emberek…ez kiderült az előző heti történetből is!?!
Az én számomra ismét beigazolódott, hogy Isten törvényeit (számításait) kell követnünk, mert az emberek által alkotott “törvények”, spekulációk (függetlenül a fordítási hibáktól) inkább csak hülyítések.

Ezek után ime a következő kis történet:
Az igazság bizonyítéka

Egy fiatal olasz lány – szemmel láthatóan elmerülve egy kis könyv olvasásában – egy gyümölcsös elárusítóhelynél üldögélt. Egy úr megállt, hogy gyümölcsöt vegyen, és megkérdezte, hogy mit olvas olyan nagy érdeklődéssel. Meglehetősen szégyenlősen válaszolta a lány:- Isten szavát, uram! De a férfi kételkedő ember volt, azt kérdezte tehát:- Ki mondta önnek, hogy a Bhagavad-Gita Isten szava? A lány gyermekes egyszerűséggel válaszolta:- Isten maga.- Isten? Lehetetlen! Hogyan mondta? Soha sem látta, sohasem beszélt vele! Hogyan mondhatta volna? A lány zavarba jött, és néhány pillanatig csendben volt. Azután felnézett és tiszteletteljesen azt mondta:- Uram, ki mondta önnek, hogy van egy Nap ott fenn, az égen? Az úr meglehetősen gőgösen válaszolta:- Ki mondta nekem? Senki. Nincs szükségem arra, hogy valaki mondja. A Nap saját maga beszél erről. Felmelegít engem. Szeretem a fényét. A fiatal olasz lány komolyan válaszolta:- Világosan mondta, uram, ami a Napot illeti. Én a Bhagavad-Gitát olvasom, az felmelegíti a szívemet. Világosságot ad. Szeretem a fényét és a melegét. Senki más, csak Isten tudja adni ezt a fényt és meleget, amelyet én kapok ebből a könyvből. A férfi a lány egyszerű hitétől zavarba hozva csendesen továbbment.

bhagavad-gita