Boldogságfalva ott van ahol testi-lelki egységben és harmóniában élünk önmagunkkal, minden egyes élőlénnyel és a természettel.

(kanálforradalmár)

Mágikus gyűrű

Volt egy király, aki egész életében pártolta a művészeteket, a különféle vallási filozófiai irányzatokat, udvara pedig mindig a tudósok gyülekezőhelye volt. Természetesen maga is szívesen bölcselkedett, ám egyszer olyan kérdéssel találta szemben magát, amin hiába töprengett egymaga. Tudta, egyedül a lelki béke adhat igazi boldogságot. De vajon... Olvass tovább

Nárada és a foltozó varga

Nárada a nagy szent – aki sokat utazott a különféle bolygók között – egyszer elhatározta, hogy felkeresi az Urat. Mikor elindult, találkozott egy tudós pappal, aki a következő kérdéssel fordult hozzá: – Óh, Nárada, félisteni bölcs, kérlek, ha találkozol az Úrral, kérdezd meg, mikor szabadulok fel! Nárada megígérte, hogy... Olvass tovább

Tettek és következmények

Egy vágtató lovas igyekezett távoli célja felé. A nyeregkápán ott lógott egy degeszre tömött zacskó, tele arannyal, amit időnként megtapogatott, mintha attól félne, hogy valaki elveszi tőle. Amint a folyóparthoz ért, gázlót keresve leugrott lováról, de mielőtt átúsztatott volna, bement a sűrű bozótba, hogy dolgát végezze. Időközben egy kisfiú... Olvass tovább

A tolvaj, aki tudott okulni.

Élt egy Indiában egy fiatal legény, akinek már az apja, nagyapja, sőt dédapja is a tolvajok kasztjába tartozott. A gondos atyai nevelés és kiképzés után az ifjú így szólt magában: “Apám mindig apróságokat lopott. Elemelt egy edényt valahonnan, vagy elkötött egy-egy állatot, hogy aztán eladja. Én nem akarok ilyen kicsinységekkel foglalkozni,... Olvass tovább

A bölcsek köve

Egy szentről az a hír járta, hogy minden este más fa alatt tér nyugovóra. Ním-fa ágával tisztogatta a fogát, s a folyó szolgált neki fürdőkádul. Mindig tiszta s ápolt volt, bár nagyon egyszerűen öltözködött. Összes vagyona két váltás ruha és egy bölcsek köve volt. Egy nap egy anyagi javakra vágyó illető észrevette a szent szerencsekövét. Jól... Olvass tovább

Minden csak jó lehet

Volt egyszer egy király, akinek a kedvenc minisztere nagyon Isten-tudatos bráhmana volt. Semmi nem tudta kihozni a sodrából, ha megkérdezték, mindenre csak csendesen annyit mondott: ez Isten édes akarata, ezért biztosan jó így. A király egy ideig tűrte e békés és számára érthetetlennek tűnő megjegyzést, aztán mind mérgesebb lett, végül már... Olvass tovább

Nem nagy dolog…

Egyszer egy afrikai bennszülött koponyát talált az erdőben, s meglepetésében hangosan felkiáltott: – Hát ez meg mit keres itt?! – Arra vártam, hogy végre valaki megleljen! – válaszolt legnagyobb megrökönyödésére a koponya. – Micsoda, tudsz beszélni? – ámult el bennszülöttünk. – Az még nem nagy dolog, beszélni... Olvass tovább