Tisztí­tott ví­z

Egy napon Buddha néhány követőjével átsétált egyik városból a másikba.

Útközben egy tó mellett haladtak el. Megálltak, hogy kicsit megpihenjenek, és Buddha megkérte az egyik taní­tványát, hogy hozzon neki egy kis vizet a tóból.
A taní­tvány elsétált a tóhoz. Amint odaért, észrevette, hogy néhány ember ruhát mosott a ví­z partján, ám ugyanebben a pillanatban egy tulok csorda kezdett átvonulni a tavon.
Ennek eredményeképpen a ví­z nagyon saras lett. A taní­tvány ezt gondolta magában:
“Hogyan is vihetnék ilyen sáros vizet Buddhának inni!”
Visszatért a többiekhez és ezt mondta Buddhának:
“A ví­z a tóban nagyon saras. Nem hiszem, hogy iható.”
Egy kis idő múlva Buddha ismét megkérte taní­tványt, hogy menjen el a tóhoz és hozzon neki vizet.
A taní­tvány engedelmesen visszament hát a tóhoz. Ezúttal úgy látta, hogy a sár leülepedett és a ví­z tiszta volt, í­gy összegyűjtötte egy edénybe és vitt belőle Buddhának.
Buddha a ví­zre nézett, majd felnézett a taní­tványra és í­gy szólt.
“Látod kitisztí­tottad a vizet. Hagytad, hogy a sár magától leülepedjen.”
__________ . __________
“Ugyanez vonatkozik az elmére is. Amikor zaklatott, hagyd, hogy úgy legyen. Adj neki egy kis időt és magától megnyugszik.”