Sebezhetőség

Egy folyton-folyvást veszekedő házaspárnak tökéletes megoldást ajánlott a Mester:
– Hagyjatok fel azzal, hogy jogként követeljétek azt, amit szí­vességként is kérhettek!
A veszekedés azonnal megszűnt.