Motto:

 

“Boldogságfalva ott van

ahol testi-lelki egységben és harmóniában élünk

önmagunkkal, minden egyes élőlénnyel és a természettel”

(kanálforradalmár)

1szazalak2013

Boldogságot!

Nevem Szalma Róbert, a Boldogságfalva Alapítvány elnöke. Alapítványunk tizenkét éve jött létre a köz szolgálatára. Fő tevékenységünk jelenleg a szociálisan rászoruló, nehéz sorsú emberek ingyenes meleg ételhez juttatása.
A rászorultság mértékének folyamatos fokozódása miatt e szociális szolgáltatásunkra egyre nagyobb szükség van, s e megnövekedett igény kiszolgálására, valamint szolgáltatási köreink bővítésének lehetővé tételéhez kérjük az Ön adó 1%-a felajánlását.
A rászorultság mértékét megítélni meglehetősen nehéz, de az általunk segített egyének elsősorban önhibájukon kívül nehéz sorba került emberek, például vakok, gyengén látók, siketek, nagyot hallók, mozgásukban korlátozottak, értelmi fogyatékkal élők, nagycsaládjukat egyedül nevelő szülők és gyermekeik, akikkel az őket képviselő civil és önkormányzati szervezeteken keresztül kerültünk kapcsolatba.
Eddigi munkánk során több mint 40.000 adag ételt juttattunk el a felsorolt célcsoportoknak, miközben az éhezők száma a KSH felmérése alapján 20-25.000 fő-re tehető az országunkban, s csökkenés aligha várható.
A heti rendszerességgel kiosztott 100 adag kétfogásos ebéd, illetve nagyobb rendezvényeken (pl.: Karácsony, Május 1., Augusztus 20.) alkalmanként kiosztott 500 adag ételre számítanak a rászorulók, számuk azonban egyre nő, a lehetőség hírére egyre több az erre irányuló megkeresés, és szeretnénk, ha nem kellene senkinek nemet mondanunk.
Az ENSZ Alapokmány is tartalmazza az élelemhez való alapvető jogot, amit azonban érthető módon az állam nem képes biztosítani, ennek a nem kikényszeríthető jognak a biztosításában igyekszünk mi szerepet vállalni.
Mint köztudott, a szegénység, pénzhiány, továbbá a kulturális és társadalmi tőke hiánya, mely által az emberek olyan tartósan fennálló hátrányos helyzetben vannak, melyből saját erőből nem tudnak kikerülni. Az egészségtudatosságot és az egészséges életmód kialakítását lakto-vegetáriánus ételekkel próbáljuk segíteni, ami által megszűnne a minőségi éhezés, és számtalan autoimmun betegség kialakulása. Ez a fajta étkezés továbbá nem csupán az egyénre, hanem a környezetvédelemre is jelentős hatással van, mivel a növénytermesztéssel szemben az állattenyésztés és húsfeldogozás jelentősebb vízszennyezéssel, környezetterheléssel, sőt az üvegházhatás növekedésével is jár, hogy csak néhányat említsünk a hátrányai közül. Reményeink szerint az éhezők számának csökkentése a megélhetési bűnözés csökkenéséhez is vezet.
Ezen felül a jövőben általunk tervezett egyéb programokkal is szeretnénk a nehéz sorsúakat tevékenységre ösztönözni és a társadalomba való vissza illeszkedésükhöz is hozzájárulni, kulturális-, sport-, kézműves-, oktató-, ismeretterjesztő- és egyéb csoportfoglalkozásokkal.

A jelenleginél mindenképpen nagyobb társadalmi összefogásra van szükség ahhoz, hogy hazánkban – Európa egyik legkövérebb államában – megszűnjön az éhezés.

Ételt a Boldogsághoz!

Adó 1%-a felajánlásával kérjük segítse munkánkat.
Adószámunk: 18035337-1-06

Tisztelettel és köszönettel: Szalma Róbert (a kanálforradalmár)