Minden csak jó lehet

Volt egyszer egy király, akinek a kedvenc minisztere nagyon Isten-tudatos bráhmana volt.
Semmi nem tudta kihozni a sodrából, ha megkérdezték, mindenre csak csendesen annyit mondott: ez Isten édes akarata, ezért biztosan jó í­gy.
A király egy ideig tűrte e békés és számára érthetetlennek tűnő megjegyzést, aztán mind mérgesebb lett, végül már megfenyegette miniszterét, ha még egyszer ezt válaszolja neki, börtönbe záratja.
Történt egy nap, hogy egy csetepatéban az ellenség egy harcosa lemetszette a király kisujját. Hazaérve a bekötött kezű, mérges uralkodó í­gy fordult miniszteréhez:
– Csak azt ne mondd, hogy ez is Isten akarata, és jó, hogy í­gy történt!
– Pedig, királyom, épp ezt akartam mondani. – válaszolt csendesen a bráhmana.
Nosza parancsot adott a király szolgáinak, hogy azonnal vessék börtönbe a minisztert, majd néhány testőrt maga mellé rendelve mérgesen elvágtatott vadászni. ím a harag rossz tanácsadó, s az indulat figyelmetlenné tesz. Ez történt vele is. Kí­sérőitől elszakadva eltévedt, s ráadásul egy primití­v törzs fogságába esett, akik éppen emberre vadásznak, mert áldozatot akartak bemutatni az erdő szellemének. Már éppen az áldozati oltárra akarták kötözni, amikor egyikük észrevette a sebesült kezet. Nyomban szabadon engedték, hiszen csak egészséges , sértetlen embert áldozhattak fel.
A király lógó orral bandukolt haza, elméjében csak a bráhmana szavai visszhangoztak. Bántotta a lelkiismeret, amiért igazságtalan volt miniszterével, s ugyanakkor kí­váncsi is volt még valamire. Haza érve nyomban maga elé rendelte a bölcset.
– Kérlek, bocsáss meg, kedves barátom, amiért oly igazságtalanul bántam veled – kezdte.
– Belátom, jó volt, hogy megsebesültem, tényleg helyesen történnek a dolgok, még akkor is, ha mi nem tudjuk, mi miért történik. De kérlek, egyet árulj el nekem! Mi jó volt abban, hogy én börtönbe vetettelek?
A bráhmana mosolyogva válaszolt:
– Kedves uram! Most már te is megbizonyosodtál arról, hogy soha nem történik velünk rossz, csak mi látjuk negatí­van helyzetünket. Jól tudod, én mindenhova veled tartok, és soha nem hagylak el. Ez más szóval azt jelenti, engem is elfogtak volna a barbár törzs harcosai. S mivel nekem ép minden testrészem…