Miért füllentenek a nők?

A varrónő egy nap a folyó mellett üldögélt és varrogatott, s hirtelen a gyűszűje beleesett a folyóba. Sí­rni kezdett, mire megjelent az Úr és megkérdezte: –žMiért sí­rsz?–

A varrónő elmondta, hogy a gyűszűje beleesett a ví­zbe, pedig szüksége lenne rá a megélhetéshez.

–žAz Úr lebukott a ví­z alá, majd megjelent egy aranygyűszűvel.

–žAz a te gyűszűd?– – kérdezte.

A varrónő azt válaszolta: –žNem.–

Az Úr ismét lebukott és felhozott egy ezüstből készült gyűszűt.

–žEz a te gyűszűd?– – kérdezte újra.

A varrónő ismét azt válaszolta: –žNem.–

Aztán az Úr újra lebukott és felhozott egy fagyűszűt.

–žEz te gyűszűd?– – kérdezte az Úr.

A varrónő azt válaszolta, –žIgen.–

Az Úr nagyon megörült a varrónő őszinteségének és odaadta neki mindhárom gyűszűt és a varrónő nagyon boldogan tért haza.

Nem sokkal később a varrónő a férjével sétálgatott a folyóparton, mire az hirtelen megbotlott és beleesett a ví­zbe. A nőismét sí­rni kezdett, az Úr újra megjelent és megkérdezte: –žMiért sí­rsz?–

–žÓ, Atyám, a férjem beleesett a ví­zbe!–

Az Úr lement a ví­z alá és felhozta Mel Gibsont.

–žÅ a férjed?– – kérdezte.

–žIgen– – mondta a varrónő.

Az Úr dühös lett. –žHazudtál! Ez nem igaz!–

A varrónő ezt válaszolta: –žÓ, kérlek bocsáss meg nekem, Uram. Ez egy félreértés. Tudod, ha nemet mondtam volna Mel Gibsonra, te felhoztad volna TomCruise-t. Aztán ha őrá is nemet mondtam volna, felhoztad volna végül a férjemet. Aztán mikor igent mondtam volna rá végül, nekem adtad volna mindhármukat. Uram, én egy szegény asszony vagyok, nem tudok három férjről gondoskodni, mindössze ezért mondtam igent Mel Gibsonra.–