Kicsi lélek

Volt egyszer egy lélek, aki fénynek ismerte önmagát. Vadonatúj lélek, lévén türelmetlenül vágyott a megtapasztalásra.–žÉn vagyok a fény­ mondogatta -, én vagyok a fény.– ím mindaz, amit erről tudott és mondott, nem helyettesí­thette a megtapasztalását. Márpedig abban a birodalomban, ahol ez a lélek felbukkant, semmi más nem létezett, csak fény, fény és fény. Valamennyi lélek nagyszerű volt, valamennyi lélek csodálatos volt, és valamennyi lélek az én fenséges fényemmel ragyogott. Ilyenformán a szóban forgó kis lélek úgy érezte magát, mint gyertyaláng a napsütésben. A legnagyobb ragyogás közepette, melyhez ugyan maga hozzátette a sajátját, nem láthatta önmagát, nem tapasztalhatta meg önmagát annak, Aki és Ami Valójában.Majd az történt, hogy ez a lélek epekedve sóvárgott megismerni önmagát. És oly hatalmas volt a vágyódása, hogy í­gy szóltam egy napon:– Tudod-e, kicsike, mit kell tenned, hogy kielégí­thesd a te hatalmas vágyódásodat?
– Mit, Istenem, mondd, mit? Bármit megteszek! – kiáltotta a kicsi lélek.
– El kell választanod magad tőlünk, többiektől – válaszoltam.
– Folyamodj a sötétséghez!
– Mi az a sötétség, ó Szentséges Egy? – kérdezte a kicsi lélek.
– Az, ami te nem vagy – válaszoltam, és a lélek megértette. Követte a tanácsomat. Eltávozott a Mindenségből, és egy másik tartományba költözött. Ebben a tartományban a lélek rendelkezett azzal a hatalommal, hogy megtapasztaljon mindenféle sötétséget, és meg is tette.
ím a sötétség közepette egyszer csak felkiáltott: –žAtyám, atyám, miért hagytál el engem–.Miként te, amikor a legsötétebbnek tartott időket éled.Én azonban soha nem hagylak el téged; mindig melletted vagyok, és készen állok rá, hogy emlékeztesselek arra, Aki Valójában Vagy; és mindig készen állok rá, hogy hazahí­vjalak.
Ezért mondom, hogy legyél a fény a sötétségben, és ne átkozd a sötétséget. És ne feledd, hogy Ki Vagy, olyankor sem, amikor mindenfelől körülfog mindaz, ami nem vagy. Csak adj hálát a teremtésért, akkor is, ha éppen a megváltoztatására törekszel.És tudd, hogy amit a legnagyobb megpróbáltatásod idején teszel, az lehet a legnagyobb diadalod. Mert az általad teremtett tapasztalat annak a kinyilvání­tása, Aki Vagy, és Aki lenni Akarsz.