Gondolatod valóságot teremt!

Volt egyszer egy szegény ember, aki gondterhelten bandukolt az erdő szélén. Amikor elfáradt, leült pihenni, és a hátát egy fának támasztotta. Ekkor még nem tudta, milyen fát választott. Különös, mágikus fa volt ez. Olyan fa, ami minden kí­vánságát teljesí­ti.
 
A vándor először arra gondolt, milyen jó lenne most egy pohár ví­z. Hirtelen azon vette észre magát, hogy egy pohár kristálytiszta ví­z van a kezében. Meglepetten nézte, vizsgálgatta, még meg is szagolta. Végül úgy döntött, hogy nem lehet veszélyes, és megitta.
Aztán megéhezett, és valami ennivalót kí­vánt. Az étel ugyanolyan hirtelen és bámulatos módon jelent meg előtte, mint a ví­z.
 
“Úgy látszik, teljesülnek a kí­vánságaim!” – gondolta meglepetten.
Most már hangosan mondta ki:
“Akkor hát szeretnék egy gyönyörű házat!”
Az előtte lévő völgyben megjelent a ház. Arcán széles mosollyal szolgákat kí­vánt, akik a háznak gondját viseljék. 
Amint ezek is megjelentek, úgy érezte, hihetetlen erővel áldotta meg az Úr. 
 
Kí­vánt hát magának egy gyönyörű szép és rendkí­vül intelligens asszonyt, akivel szerencséjét megoszthatja.
 
Amikor ez is valóra vált, meglepődve szólt a nőhöz:
“Várj csak egy kicsit! Mi történik itt? Nekem nincs ilyen szerencsém! Ez velem nem történhet meg!”
 
Abban a pillanatban, hogy ezeket a szavakat kimondta, minden eltűnt.
“Tudtam” – mondta, és megrázta a fejét.
Azután felállt, és gondterhelten bandukolt tovább az erdő szélén.