Buddha taní­tása

Egy nap Buddhát halálosan megfenyegette Angulimal, a bandita.
– Akkor légy olyan kedves, és teljesí­tsd utolsó kí­vánságomat – kérte Buddha.
– Vágd le azt az ágat. A bandita kardjának egyetlen suhintásával levágta, majd azt kérdezte: – És most?
– Tedd vissza! – kérte Buddha.

A bandita felnevetett:
– Ha azt hiszed, hogy ezt bárki is meg tudná tenni, hát bolond vagy.
– Ellenkezőleg. Te vagy a bolond, amiért azt hiszed, hogy hatalmas vagy, mert sebesí­teni és rombolni tudsz. Pedig az gyerekjáték. Aki igazán hatalmas, teremtésre és gyógyí­tásra is képes.

 

Buddha