Alma

Egyszer egy kis leányka leült a székbe és két almát tartott a kezében.
Odament hozzá az édesanyja és halkan megkérdezte,
“Drágám adnál édesanyádnak egy almát?”
A kislány egy pillanatra édesanyjára nézett és hirtelen beleharapott az egyik almába,
azután gyorsan beleharapott a másik almába is ami a másik kezében volt.
Édesanyja ettől nagyon elszomorodott. De tovább mosolygott, nem mutatta ki csalódottságát.
Aztán egy másodperc múlva a kisleány odanyújtotta felé az egyik almát és ezt mondta,
“Anya ezt vedd el, ez az édesebb.”