Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

a weboldal látogatói számára

A Boldogságfalva Közhasznú Alapí­tvány (továbbiakban –žAdatkezelő–) adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatója

1. Az adatkezelő adatai

Boldogságfalva Közhasznú Alapí­tvány
Székhely: 6721 Szeged, Teleki u. 3.
Nyilvántartási szám: Pk.60.048/2010/4.
Adószám: 18035337-1-06
Képviseli: Szalma Róbert
e-mail cí­m: vegaloka@gmail.com
weboldal: www.boldogsagfalva.hu

2. A kezelt személyes adatok köre

A felhasználóktól különböző szolgáltatások eléréséhez különböző személyes adatokat kérünk, az adattakarékosság elvét figyelembe véve. A jelen Adatvédelmi Tájékoztató kizárólag a weboldalt meglátogató természetes személyek adatainak kezelésére terjed ki, tekintettel arra, hogy személyes adatok kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek.
Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, amelyeket a személyes azonosí­thatóság kizárásával gyűjt adatkezelő, és természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, illetve azok a demográfiai adatok sem minősülnek személyes adatnak, melyeket úgy gyűjt, hogy nem kapcsolja hozzá azokat azonosí­tható személyek személyes adataihoz, ezáltal nem állí­tható fel kapcsolat természetes személlyel.

Tételesen felsorolva a kezelt adatok köre a következők:
A hí­rlevélre feliratkozók
-Neve
-E-mail cí­me.

3. Mely szolgáltatásokra, személyekre vonatkozik ez a Tájékoztató?

A Tájékoztató hatálya kiterjed awww.boldogsagfalva.hu weboldalakat látogató felhasználók személyes adatainak kezelésére (a továbbiakban: –žÖn–), továbbá az emailben és telefonos úton szerviz igényt bejelentők, valamint a telefonon fogyasztói panaszt bejelentők személyes adatainak a kezelésére.

Az Adatkezelő az Érintett számí­tógépére anonim igénybe vevő azonosí­tót (cookie, süti) helyez el, amely önmagában semmilyen módon nem képes az Érintett azonosí­tására. Kizárólag az Érintett gépének felismerésére alkalmasak, viszont IP cí­met nem tárolnak, és IP cí­met, mint személyes adatot a Szolgáltató részére nem továbbí­tanak. Az alkalmazott cookiek egyszerű, rövid, kisméretű szöveges fájlok. Személyes adat, vagy információ megadása nem szükséges, mivel a megoldás alkalmazásakor a Felhasználó a Szolgáltatónak nem ad át személyes adatot, az adatcsere csak és kizárólag a gépek között történik meg.

A honlap működéséhez szükséges saját cookiek
A honlap működéséhez elengedhetetlen néhány cookie elhelyezése az érintett számí­tógépére, ezáltal válik a honlap betöltése gyorsabbá, ezáltal tudja a saját böngészője letárolni a honlap bizonyos információit, és ez segí­ti az Érintettet abban, hogy a honlap moduljai rendeltetésszerűen működjenek.

A Cookie használat leállí­tása, tiltása

A böngésző beállí­tásainak módosí­tása:
A legtöbb böngésző menüsorában található –žSegí­tség– funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
hogyan adjon utasí­tást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állí­tson be, vagy
hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Külső megoldás igénybevétele a cookie menedzsmentre:
Az Érintett külső weboldalak segí­tségével menedzselheti, hogy a számí­tógépén milyen Szolgáltatók számára engedélyez hirdetési coockie tevékenységet. Az egyik megoldás, a magyar nyelven is elérhető AdChoices.

5. Technikai adatok – naplóállományok (logfile-ok)

A szolgáltatások igénybevétele érdekében a rendszer automatikusan naplózza az alábbi adatokat:
– a felhasználó számí­tógépének dinamikus IP-cí­me
– a felhasználó számí­tógépének beállí­tásaitól függően a felhasználó által használt böngésző és az operációs rendszer tí­pusa
– a felhasználó weboldallal kapcsolatos aktivitása
Ezen adatok felhasználása egyrészről technikai célok – úgymint a szerverek biztonságos működésének elemzése, utólagos ellenőrzése- szolgál. Ez egy automatikus IT biztonsági folyamat, melyet az érintett nyilatkozata nélkül rögzí­ti a rendszer szervernaplókba.
A fenti adatok a felhasználó azonosí­tására nem alkalmasak és azokat az Adatkezelő egyéb személyes adatokkal nem kapcsolja össze. A naplózási adatokat a rendszer a látogatástól számí­tott 6 hónapig tárolja.

6. Az adatkezelés módja, adatok védelme

Gondoskodunk a személyes adatok biztonságáról, megtesszük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek biztosí­tják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek. Az adatok biztonságát azok titkosí­tásával, Secure Sockets Layer (SSL) használatával védjük.

Minden tőlünk telhetőt megteszünk az adatok véletlen elvesztése, jogtalan megsemmisülése, jogosulatlan hozzáférése, felhasználása, megváltoztatása és terjesztése ellen, és erre figyelmeztetjük az adatfeldolgozókat is. Ennek ellenére kérjük, vegye figyelembe, hogy nem tudjuk garantálni az Ön által interneten keresztül továbbí­tott személyes adatok biztonságát.

7. Az adatkezelés időtartama

A hí­rlevélre feliratkozók adatainak kezelése a hozzájárulásuk visszavonásáig történik. Ezt megtehetik e-mailen kérve a tárgyban –žLeiratkozás– megjelöléssel, azt az 1. pontban megadott e-mail cí­mre elküldve.

8. Mely szolgáltatásokra, adatkezelésekre nem vonatkozik ez a Tájékoztató?

8.1 Közösségi média

A közösségi oldalak tőlünk függetlenül működnek, í­gy önálló adatvédelmi tájékoztatóval is rendelkeznek, ezért az azokon végzett tevékenységre, az ott megadott személyes adatokra és információkra nem a jelen Tájékoztató, hanem az adott közösségi oldal szolgáltatójának adatkezelési tájékoztatója irányadó. További információkért arra vonatkozóan, hogy hogyan tudja az adatvédelmi beállí­tásait személyre szabni a közösségi oldalakon, illetve hogy a közösségi oldalak hogyan kezelik a személyes adatait, kérjük, tekintse át azok adatvédelmi útmutatóit, adatvédelmi tájékoztatóit és felhasználási feltételeit.

8.2 Linkek

A weboldal tartalmaz olyan oldalakra mutató hivatkozásokat, amelyeket nem mi kezelünk (pl. további cégcsoporthoz tartozó vállalatok honlapjai), amelyekre értelemszerűen nem vonatkozik jelen Tájékoztató, és amelyeken eltérő lehet az adatvédelem szintje. Ezek az oldalak tőlünk teljesen függetlenek, í­gy javasoljuk, hogy tanulmányozza a vonatkozó adatvédelmi tájékoztatókat mielőtt valamely személyes adatot rendelkezésre bocsát egy ilyen oldalon vagy ilyen oldal szolgáltatását veszi igénybe, mivel ezekért semmiféle felelősséget nem vállalunk, és nem ellenőrizzük azon eljárásokat, amelyekkel ezen oldalakon személyes adatok gyűjtésére, felhasználására, hozzáférhetővé tételére vagy egyéb módon történő kezelésére sor kerül.

8.3. Közösségi média bőví­tmények

A www.boldogsagfalva.hu weboldal a Facebook közösségi média bőví­tményeit (plugin) használják. A Facebook elérhetősége: www.facebook.com, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.

A Facebook bőví­tményekről szóló áttekintést az alábbi linkre kattintva tekintheti meg: https://developers.facebook.com/docs/plugins. A Facebook Adatvédelmi Szabályzatáról további információt olvashat a: https://www.facebook.com/policy.php linkre kattintva.

A Facebook információkhoz juthat a www.boldogsagfalva.hu weboldalának Ön általi eléréséről, valamint a bőví­tménnyel történt lehetséges érintkezésről. A bőví­tmény aktiválásával az Ön személyes adatai a Facebook Amerikai Egyesült íllamokban található szerverére kerülnek, ahol tárolják őket.
A Boldogságfalva Közhasznú Alapí­tvány a gyűjtött adatokra, az adatkezelési műveletekre, illetve az adatgyűjtés teljes mértékére, illetve az adatkezelés céljára és a tárolási időtartamra nem rendelkezik rálátással. Továbbá, arról sincs információnk, hogy a Facebook által összegyűjtött adatok törlése miként lehetséges.

A Facebook az Önről gyűjtött adatokat használati profilok formájában tárolja, és hirdetési, piackutatási és/vagy testreszabott weboldal tervezési célokra használja fel. Ilyen kiértékelést végeznek különösen (a nem bejelentkezett felhasználók esetében is) szükséglet-alapú reklámozásra, illetve az Ön weboldalunkon végzett tevékenységeinek a közösségi hálózat más felhasználóival történő megismertetésére. Ön jogosult a Facebook-nál tiltakozni ezen használati profilok létrehozása ellen.

Ön a böngészőjéhez tartozó kiegészí­tők, úgynevezett szkript blokkolók (script blockers) használatával teljes mértékben letilthatja ezen bőví­tmények letöltését.

Weboldalainkon használjuk a YouTube LLC (San Bruno, USA) által üzemeltetett YouTube videomegosztó oldal funkcióit. A YouTube audio- és videofájlok lejátszását lehetővé tévő platform. Egyes weboldalaink a YouTube ún. beágyazott videóit tartalmazzák. Ha megnyitja ezeket a weboldalakat, úgy a YouTube ott beágyazott lejátszója kapcsolódik a YouTube-hoz a videó, illetve az audiofájl technikai átvitelének biztosí­tása érdekében. A YouTube-hoz való kapcsolat létrehozása során adatok átvitelére kerül sor a YouTube felé. A YouTube általi adatgyűjtés céljáról és terjedelméről, az adatok további kezeléséről és felhasználásáról, valamint az Ön magánszférája védelmének érdekében ezzel kapcsolatos jogokról és megszüntetési lehetőségekről a YouTube adatvédelmi tájékoztatója nyújt felvilágosí­tást.

Az alkalmazandó jogszabályokért kérjük, olvassa el az egyes szolgáltatók Adatvédelmi Szabályzatát. Ezeket az alábbi elérhetőségeken találja:
Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
YouTube: https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=hu

9. Az adatokat megismerők köre, adattovábbí­tás, adatfeldolgozás

Név: Google LLC
Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Kategória: GMail, hí­rlevélküldő rendszer
https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Név: AB Plusz Bt.
Székhely: 2049 Diósd, IV. Béla király utca 48.
Kategória: webtárhely üzemeltető

10. Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek

10.1 Hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről.

10.2 Helyesbí­tés

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbí­tse a pontatlan személyes adatokat valamint, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészí­tését.

10.3 A törléshez való jog (–žaz elfeledtetéshez való jog–)

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért gyűjtötték vagy más módon kezelik;
b) ha az adatkezelés alapját képező hozzájárulás visszavonásra kerül, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) Ön a GDPR 21. cikke szerint tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
d) ha a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte;
e) ha a személyes adatokat jogszabály alapján törölni kell.
A személyes adatot az Adatkezelő nem törli, amennyiben az alkalmazandó jog arra lehetőséget ad, í­gy például amennyiben az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesí­téséhez, illetve védelméhez szükséges.

10.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:
a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesí­téséhez vagy védelméhez; vagy
d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amí­g megállapí­tásra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Az adatkezelés korlátozása estén a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesí­téséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatást nyújt Önnek.

10.5 A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyí­tja, hogy az adatkezelést olyan kényszerí­tő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesí­téséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a személyes adatok kezelése ellen. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatokat a továbbiakban e célból nem kezeljük.

10.6 Az adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben az mások jogait és szabadságait nem sérti Ön jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, illetve hogy ezeket az adatokat az Adatkezelő közvetlenül továbbí­tsa egy másik adatkezelő részére, ha
a) az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy olyan szerződés teljesí­téséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik, azaz a személyes adatok kezelésére informatikai rendszerben és nem papí­r alapon kerül sor.

11. Milyen jogorvoslati lehetőségei vannak?

Amennyiben Ön nem ért egyet az Adatkezelő válaszával vagy intézkedésével, akkor panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cí­m: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy bármely egyéb a GDPR szerinti felügyeleti hatóságnál vagy bí­rósághoz fordulhat.

12. Lehetséges változások a Tájékoztatóban

Az Adatkezelő megváltoztathatja ezt a Tájékoztatót és mellékleteit. Ebben az esetben az Adatkezelő a frissí­tett változatot közzéteszi. Az érdemi változásokról az Adatkezelő mindig megfelelő tájékoztatást nyújt.