TANMESÉK

A bölcsek köve

A bölcsek köve

Egy szentről az a hír járta, hogy minden este más fa alatt tér nyugovóra. Ním-fa ágával tisztogatta a fogát, s a folyó szolgált neki fürdőkádul. Mindig tiszta s ápolt volt, bár nagyon egyszerűen öltözködött. Összes vagyona két váltás ruha és egy bölcsek köve volt. Egy nap egy anyagi javakra vágyó illető észrevette a szent szerencsekövét. Jól...

Minden csak jó lehet

Minden csak jó lehet

Volt egyszer egy király, akinek a kedvenc minisztere nagyon Isten-tudatos bráhmana volt. Semmi nem tudta kihozni a sodrából, ha megkérdezték, mindenre csak csendesen annyit mondott: ez Isten édes akarata, ezért biztosan jó így. A király egy ideig tűrte e békés és számára érthetetlennek tűnő megjegyzést, aztán mind mérgesebb lett, végül már...

Nem nagy dolog…

Nem nagy dolog…

Egyszer egy afrikai bennszülött koponyát talált az erdőben, s meglepetésében hangosan felkiáltott: – Hát ez meg mit keres itt?! – Arra vártam, hogy végre valaki megleljen! – válaszolt legnagyobb megrökönyödésére a koponya. – Micsoda, tudsz beszélni? – ámult el bennszülöttünk. – Az még nem nagy dolog, beszélni...

Élet és halál

Élet és halál

Egyszer egy misztikus hatalommal rendelkező bölcs tanítványával vándorútra indult, s útja során különféle emberekkel találkozott. Mindenkinek mondott egy titokzatos értelmű mondatot, melyet később meg is magyarázott. Először egy herceggel ismerkedett meg, egy király fiával, és megáldotta őt: – Kedves hercegem, élj örökké! Ezután egy jógival...

Élvezet vágy mindhalálig

Élvezet vágy mindhalálig

Csang, az egyszerű kínai paraszt már sok embert látott meghalni. Nagyon félt, hogy egyszer őt is utoléri minden élőlény végzete, ezért töprengeni kezdett: – Vajon hová is bújhatnék a Halál elől? megvan! Itt az udvaron az a magányos kút. Ha belebújok, talán ott nem lel rám a Halál. Le is ereszkedett a vödröt tartó kötélen, de még el sem...

Jön a víz!

Jön a víz!

Egy nap a hatalmas esőzések következtében kiöntött a falu mellett kanyargó folyó. Az emberek ijedten csomagolták össze holmijukat, s ki tutajon, ki csónakban próbált menekülni. Az áradás egyre nőtt, már minden víz alatt volt, csak a háztetők s a fák koronái látszottak ki. Három csónakos evezett a part felé, amikor egy hatalmas hullám mindnyájuk...

A jótanácsok

A jótanácsok

Az ötödik század végén Egyiptomban, a korai szerzetesség szülőhazájában remetei közösségben élt néhány szent életű személy. Panephoban a bölcsességéről híres József atya tanított. Egy alkalommal Poimén atya, aki éppen látogatóban volt nála, megkérdezte őt: – Mit tegyek, ha rám törnek a szenvedélyek? Az idős atya így válaszolt neki: –...

Pokol és menyország

Pokol és menyország

Egy nagy termetű, keménykötésű szamuráj meglátogatott egy apró szerzetest. – Barát – mondta neki az azonnali engedelmességhez szokott hangján -, taníts engem mennyről és pokolról! A szerzetes felnézett a nagy erejű harcosra, és hangjában végtelen megvetéssel így válaszolt: – Téged tanítsalak mennyről és pokolról? Téged semmiről...

Tógyer farkasa

Tógyer farkasa

Nagy kutyaugatás verte fel a kastély udvarát. A cselédek otthagyták munkájukat, és mindenki az istálló felé szaladt. – Mi az? Tolvaj? Már megint? – kiáltott le a kastély ura, egy csinos, barna körszakállas fiatalember. – Az a gaz Német János lesz. Mit lopott? Hozzátok ide. Mert a cselédek csak azt hallották a zajban, hogy...

Mese az emberi természetről

Mese az emberi természetről

Élt egyszer a Gódávari folyó partján elterülő Pratisthána földjén egy nagy király. Neve Vikramáditja, azaz Vitézség Napja volt. Vikramáditja uralkodása idején minden ember élete boldogságban telt. A brámnanák (papok) szorgosan végezték a hat szertartást, az asszonyok hűségesek voltak férjeikhez, az emberek száz évig éltek, a földben minden jó...