Élvezet vágy mindhalálig

Csang, az egyszerű kínai paraszt már sok embert látott meghalni. Nagyon félt, hogy egyszer őt is utoléri minden élőlény végzete, ezért töprengeni kezdett: – Vajon hová is bújhatnék a Halál elől? megvan! Itt az udvaron az a magányos kút. Ha belebújok, talán ott nem lel rám a Halál. Le is ereszkedett a vödröt tartó kötélen, de még el sem... Olvass tovább

Jön a víz!

Egy nap a hatalmas esőzések következtében kiöntött a falu mellett kanyargó folyó. Az emberek ijedten csomagolták össze holmijukat, s ki tutajon, ki csónakban próbált menekülni. Az áradás egyre nőtt, már minden víz alatt volt, csak a háztetők s a fák koronái látszottak ki. Három csónakos evezett a part felé, amikor egy hatalmas hullám mindnyájuk... Olvass tovább

A jótanácsok

Az ötödik század végén Egyiptomban, a korai szerzetesség szülőhazájában remetei közösségben élt néhány szent életű személy. Panephoban a bölcsességéről híres József atya tanított. Egy alkalommal Poimén atya, aki éppen látogatóban volt nála, megkérdezte őt: – Mit tegyek, ha rám törnek a szenvedélyek? Az idős atya így válaszolt neki: –... Olvass tovább

Pokol és menyország

Egy nagy termetű, keménykötésű szamuráj meglátogatott egy apró szerzetest. – Barát – mondta neki az azonnali engedelmességhez szokott hangján -, taníts engem mennyről és pokolról! A szerzetes felnézett a nagy erejű harcosra, és hangjában végtelen megvetéssel így válaszolt: – Téged tanítsalak mennyről és pokolról? Téged semmiről... Olvass tovább

Tógyer farkasa

Nagy kutyaugatás verte fel a kastély udvarát. A cselédek otthagyták munkájukat, és mindenki az istálló felé szaladt. – Mi az? Tolvaj? Már megint? – kiáltott le a kastély ura, egy csinos, barna körszakállas fiatalember. – Az a gaz Német János lesz. Mit lopott? Hozzátok ide. Mert a cselédek csak azt hallották a zajban, hogy... Olvass tovább

Mese az emberi természetről

Élt egyszer a Gódávari folyó partján elterülő Pratisthána földjén egy nagy király. Neve Vikramáditja, azaz Vitézség Napja volt. Vikramáditja uralkodása idején minden ember élete boldogságban telt. A brámnanák (papok) szorgosan végezték a hat szertartást, az asszonyok hűségesek voltak férjeikhez, az emberek száz évig éltek, a földben minden jó... Olvass tovább

Csodák

Egy ember keresztül-kasul utazta a világot, csakhogy személyesen meggyőződhessen a Mester hírének valódiságáról. – Milyen csodát tett a Mestered? – kérdezte az egyik tanítványtól. – Csoda többféle létezik. Nálatok azt tekintik csodának, ha Isten teljesíti valakinek az akaratát. Nálunk pedig az a csoda, ha valaki teljesíti Isten... Olvass tovább

Sebezhetőség

Egy folyton-folyvást veszekedő házaspárnak tökéletes megoldást ajánlott a Mester: – Hagyjatok fel azzal, hogy jogként követeljétek azt, amit szívességként is kérhettek! A veszekedés azonnal megszűnt.... Olvass tovább

Bujócska

A Mestert már életében legendák övezték. Azt tartották, hogy egyszer még Isten is tanácsért fordult hozzá: – Bújócskázni akarok az emberekkel. Megkérdeztem az angyalaimat, szerintük melyik a legjobb búvóhely. Volt aki azt mondta, hogy az óceán feneke. Mások a legmagasabb hegycsúcsot ajánlották. Megint mások a hold túlsó oldalát vagy egy... Olvass tovább

Gépszív

Két és félezer évvel ezelőtt Cszsuam Czi, a nagy kínai bölcs ezt írta készülő könyvébe: Amikor Csi Sung a Han folyótól északra elterülő vidékre jutott, egy zöldséges kertjében dolgozó embert látott, amint éppen öntöző árkokat ás. Lemászott a kútjába, karján egy edény vizet hozott fel, majd kiöntötte. Nagyon sokat fáradt vele, de a szeme előtt... Olvass tovább
4. oldal«...3456...»